ліфти в м. Київ

тел.(044)384-31-51

м. Львів

тел. (0322)53-24-51

Портал Історія ліфтаUkrainian (Ukraine)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Who's Online

На даний момент 210 гостей на сайті

 

Словник

 

Підйомник будівельний (ліфт) - транспортний засіб перервної дії, який установлюють на годину будівництва будь-якої споруди, призначений для підіймання і спускання будівельних матеріалів (вантажний підйомник) або будівельних матеріалів і людей (вантажопасажирський підйом-ник) у кабіні (платформі), яка переміщується по вертикальних напрямних, з одного рівня на інший  

 

Підйомник багатокабінний пасажирський електричний - стаціонарна багатокабінна машина безперервної дії з електро-приводом, призначена для підіймання і спускання людей у кабіні, вхід і вихід яких здійснюється під час її руху. 

 

Провідник (ліфта) – особа, яка постійно перебуває в кабіні  ліфта  та  подає  команди  керування.  

 

Привід дверей ліфта — пристрій для відкривання і закривання дверей ліфта. 

 

Привід ліфта — пристрій для приведення ліфта в рух. 

 

Пристрій безпеки ліфта — пристрій для забезпечення безпечного користування ліфтом.  

 

Приямок — частина шахти ліфта, розташована нижче рівня крайньої нижньої поверхової площадки. 

 

Противага — пристрій для зрівноважування маси кабіни і частини корисного вантажу. 

 

Фрейсслер і ліфти Електронна адреса

Фрейсслер

1868?рік. Масштабне будівництво за часів правління імператора Франца Йосифа I?у?1857?році. перетворило чарівний провінційний Відень (Австрія) на сучасний мегаполіс, що згодом отримав назву „перехрестя Європи”. Глобальне будівництво почалося з того, що стіни старого Відня були демонтовані, дороги зв'язали місто з?найближчими селами.

Саме в?цей час Антон Фрейслер закінчив навчання у?Віденському технологічному інституті і?почав працювати в?будівельній фірмі. Грунтовні базові знання і?унікальні здібності молодого вченого швидко принесли йому репутацію перспективного фахівця?— і?в?1867?році молодий інженер через Союз Австрійських торговців відправився працювати на?Всесвітню Паризьку виставку.

Француз Леон Еду, - відомий у?світі як найуспішніший винахідник у?ліфтовій індустрії, зумів прилучити європейців до?нового і?унікального на ті часи вертикального транспорту?— ліфтів. Саме він?продемонстрував широкій аудиторії свій перший безпечний гідравлічний ліфт: простий апарат прямої дії, з?автоматично регульованою швидкістю руху кабіни, кабіна ліфта могла зупинятися багато разів протягом всього шляху.

Вражений побаченим Антон Фрейслер відразу сприйняв перспективу в майбутньому цього виду транспорту і?його роль у? будівництві, яке, до речі, зростало шаленими темпами. Повернувшись у Відень, він купив маленьку майстерню, і вже в?січні 1869?року за?допомогою чотирьох помічників талановитий інженер конструював свої перші ліфтові машини. Однак щоб побудувати за?власним проектом ліфт для висотного будинку, йому треба було?б робити дуже глибокий приямок для машинного відділення.?Фрейслеру довелося винайти нову систему двигуна.

В?1870?році він?уже зміг продемонструвати ліфт, побудований на?власному підприємстві. Ліфтова машина була оснащена гідравлічним приводом непрямої дії. Тому необхідність у глибокому котловані при будівництві висотного будинку відпала.

У?тому?ж 1870?році Фрейсслер установив свій ліфт у?Віденському замку: це був перший пасажирський ліфт, призначений для комфортного побуту й?обслуговування австро-угорської монархії.

ДО?1873?року австрійський виробник ліфтів, вже?установив і обслуговував безліч працюючих?ліфтів з короткими домкратами. Деякі ліфти Фрейсслера були показані на?Віденській міжнародній виставці. На?цій виставці було продемонстроване іще одне пристосування для запобігання падіння кабіни ліфта і?плавного її?гальмування за?допомогою механізму, подібного сучасним уловлювачам. Раніше його придумав француз Либофтом, але?саме Антон Фрейсслер удосконалив його і?знайшов йому практичне застосування.

Потужний стрибок у?розвитку ліфтового господарства відбувся з?появою електричного двигуна.

Як відомо, то був період великої технічної революції, коли потужний сплеск наукової думки, сприяв все новим відкриттям, що втілювалися в?корисні для суспільства технічні пристосування. У?1880?році Вернер фон Сіменс продемонстрував свій власний перший в?історії людства електричний ліфт. Відбулося це під?час проведення Промислової виставки в?Мангейме.

Фрейсслер цілком присвятив свою наукову і?виробничу діяльність ліфтовій галузі. У?1883?році після демонстрації на?Віденському виставці-ярмарку досвідченого зразка ліфтової машини з?електродвигуном, розрахованого на?чотирьох пасажирів, з?потужним завзяттям він?продовжівав роботи з?удосконаленням власного ліфтового устаткування. Підсумком цієї роботи став наступний ліфт: у?1890?році побудований Фрейсслером ліфт уже піднімав пасажирів на?217?футів над землею (близько 70?м) прямо до?вершини Monchsberg у?Зальцбурзі. За допомогою тертя, тягова сила передавалася тросові через роликовий механізм, що рухається, трос утримували два автомобілі, що знаходяться?на похилій залізниці.

Таким чином, геній Антона Фрейсслера був визнаний в?усьому світі, одержуючи численні почесті і?персональні нагороди від?імператора: спеціальний орден імператора Франца Йосипа I?і?звання «Постачальник машин імператорського двору».

Антон Фрейсслер побудував сучасний завод з?виробництва ліфтів на?окраїні Відня, а?незабаром побудував другий завод у?Будапешті (Угорщина). Це дозволило підприємцеві розширити власний ринок збуту: постачання ліфтів відбувалося не?тільки на?угорський ринок, але?й на?східну і?південну Європу.

Фірма Фрейсслера спеціалізувалася ще і?на?будівництві ліфтового устаткування для підйому надважких вантажів: монтували кілька машин в?одну для підйому вантажів вагою більш 30?тонн. Цей вантажний ліфт призначався для транспортування залізничних вагонів. Інша ліфтова машина з?платформою місткістю 60?тонн була розрахована на?переміщення локомотивів. На той час такі вантажні ліфти технічного призначення були сенсацією.

На?початку XX?століття стали з'являтися електричні системи керування ліфтом. Технічний геній Фрейсслера й?у?цій області залишив свій слід під назвою «Електрична Система керування для точного вирівнювання кабіни».

Але найважливішою спадщиною Антона Фрейсслера, був величезний творчий потенціал, що він?передав своїй компанії. У?1927?році фірма Фрейсслера випустила найбільш висотний у?Європі ліфт. Він?піднімав пасажирів на?висоту 330?футів (більш 100?м).

А?в?період відбудовного будівництва у?Відні після Другої світової війни саме фірма Фрейсслера взяла на?себе зобов'язання по?відновленню зруйнованих споруджень і?забезпеченню нового будівництва сучасними ліфтами.

Інженери, що працювали в?компанії геніального австрійця, спроектували ліфти з?довгими платформами?— більш 80?футів (20?метрів) для Державного Оперного Дому міста і?Міського Театру.

?

 
windy Polska Izamet