ліфти в м. Київ

тел.(044)384-31-51

м. Львів

тел. (0322)53-24-51

Who's Online

На даний момент 475 гостей на сайті

 

Словник

 

Лебідка (ліфт) — електромеханічний пристрій з електродвигуном, призначений для створення стискального зусилля, що забезпечує рух кабіни ліфта.  

 

Ліфт (від англ. lift — підіймати, рос. лифт, англ. lift; elevator, нім. Lift m, Fahrstuhl m, Aufzug m)- стаціонарна вантажо-підйомна машина періодичної дії, призначена для підйому і спуску людей і (або) вантажів у кабіні, що рухається по твердих прямо-лінійних напрямних, у яких кут нахилу до вертикалі не більше 15 градусів.   

 

Ліфт вантажний звичайний - вантажний ліфт, кабіна якого підвішена за її верхню частину.  

 

Ліфт вантажної з монорейкою - вантажний зви-чайний ліфт, у кабіні якого передбачена можливість кріплен-ня підвісного шляху (монорейки і т.п.).   

 

Ліфт вантажний вижимний - вантажний ліфт, підйом кабіни якого виробляється силою, що діє на неї знизу.  

 

Ліфт вантажний з  провід-ником – ліфт,  призначений   для  транспортування  вантажів  і  перевезення  пасажирів  з провідником. 

 

Ліфт малий вантажний (службовий ліфт класу V) - постійний підіймальний пристрій, що обслуговує визначені поверхи, має кабіну, доступ людей у якові неможливий через її розміри і конструктивне виконання (ван-тажопідйомність 250 кг, площа підлоги кабіни не більше 1 м2, висота двер шахти не більше 1250 мм).   

 

Ліфт вантажний тротуарний - вантажний вижимний ліфт, кабіна якого виходить із шахти.  

 

Ліфт електричний – ліфт,  у  якого  кабіні  надає руху  електро-привід.  

 

Ліфт  гідравлічний – ліфт, у  якого  кабіні  надає руху  електронасосний  гідропривід  поступального  руху.  

 

Ліфт канатний; линвовий  ліфт – ліфт, у якого  як  тяговий орган використовується  канат (линва).  

 

Ліфт  ланцюговий – ліфт,  у якого  як  тяговий орган  вико-ристовується  ланцюг.  

 

Ліфт  пасажирський – ліфт, призначений для підіймання  і  опускання  людей. 

 

Ліфт  пасажирський  з  провідником – пасажирський  ліфт, керування  яким здійснює  провідник.  

 

Ліфт  лікарняний  пасажир-ський-  ліфт, пизначений для підіймання  і  спускання  хворих, в тому  числі  на   транспортнних  засобах  із  супровідним  персона-лом.  

 

Ліфт панорамний - ліфт, який має кабіну і шахту з прозорою огорожею, призначений для огляду пасажирами з кабіни навколишнього простору.

 

Ліфт спеціального  призна-чення – ліфт, призначений  для конкретної  галузі  використання  та (чи) цільового  призначення. 

 

Ліфтер – особа, яка керує ліфтом  та  стежить  за вико-нанням  пасажирами „Правил користування  ліфтом”.  

 

DDP Електронна адреса

DDPDelivered Duty Paid (... named place of destination)Постачання з оплатою мита (... назва місця призначення) 

             Термін Постачання з оплатою мита означає, що продавець надасть минулий митне очищення і нерозвантажений із прибулого транспортного засобу товар у розпорядження покупця в названому місці призначення.

           Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, зв'язані з транспортуванням товару, включаючи (де це буде потрібно будь-які збори для імпорту в країну призначення (під словом збори тут маються на увазі відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних податків і інших зборів).

         У той час як термін EXW покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін DDP припускає максимальні обов'язки продавця.

            Даний термін не може застосовуватися, якщо продавець прямо чи побічно не може забезпечити одержання імпортної ліцензії.

            Якщо сторони погодилися про виключення з зобов'язань продавця деяких з витрат, що підлягають оплаті при імпорті (таких, як податок на додаткову вартість - ПДВ), це повинно бути чітко визначене в контракті купівлі-продажу.Якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе всі ризики і витрати по імпорті товару, варто застосовувати термін DDU. Даний термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту, але, коли постачання здійснюється на борті судна чи на пристані в порту призначення, варто застосовувати терміни DES чи DEQ.  

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯБ. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
А.1. Надання товару відповідно до договору Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.Б.1. Сплата ціни Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.
А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності Продавець зобов'язаний, за свій рахунок і на свій ризик, одержати будь-яку експортну й імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення чи інші документи, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для експорту й імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни.Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності Покупець зобов'язаний на прохання продавця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні, якщо це буде потрібно будь-якої імпортної ліцензії чи іншого офіційного свідчення, необхідного для імпорту товару.
А.3. Договори перевезення і страхування А) Договір перевезенняПродавець зобов'язаний укласти за свій рахунок договір перевезення товару до названого місця призначення. Якщо спеціальний пункт не погоджений чи не визначений практикою подібного роду постачань, продавець може вибрати найбільш придатний для нього пункт у названому місці призначення.Б) Договір страхуванняНемає зобов'язаньБ.3. Договори перевезення і страхування А) Договір перевезенняНемає зобов'язаньБ) Договір страхуванняНемає зобов'язань
А.4. Постачання Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця чи іншого обличчя, зазначеного покупцем, у невідвантаженому виді на будь-якім прибулому транспортному засобі, у названому місці призначення, у погоджену дату чи в межах погодженого для постачання терміну.Б.4. Прийняття постачання Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару, коли вона здійснена у відповідності зі статтею А.4.
А.5. Перехід ризиків Продавець зобов'язаний поставити товар з урахуванням застережень статті Б.5. і нести всі ризики втрати чи ушкодження товару до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.Б.5. Перехід ризиків Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.Покупець зобов'язаний - при невиконанні їм обов'язку у відповідності зі статтею Б.2. - нести всі додаткові ризики втрати й ушкодження, заподіяні в такий спосіб товару.Покупець зобов'язаний - при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. - нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту витікання погодженої дати чи закінчення погодженого терміну постачання. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений іншим чи способом позначений як товар, що є предметом даного договору.
А.6. Розподіл витрат Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:- на додаток до витрат, що випливають зі статті А.3а), нести усі витрати, зв'язані з товаром, до моменту, коли він поставлений у відповідності зі статтею А.4., і- якщо це буде потрібно - оплатити усі витрати, зв'язані з виконанням митних формальностей для експорту й імпорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті й імпорті товару і його транзитному перевезенню через треті країни до постачання у відповідності зі статтею А.4.Б.6. Розподіл витрат Покупець зобов'язаний відповідно до положень статті А.3а):- нести усі витрати, зв'язані з товаром, з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.- нести всі додаткові витрати при невиконанні їм обов'язку у відповідності зі статтею Б.2. чи дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений іншим чи способом позначений як товар, що є предметом даного договору.
А.7. Повідомлення покупцю Продавець зобов'язаний сповістити належним чином покупця про відправлення товару, а також направити покупцю інші повідомлення, що вимагаються йому для здійснення звичайно необхідних мір для прийняття постачання товару.Б.7. Повідомлення продавцю Покупець зобов'язаний у випадку, якщо він вправі визначити час у рамках обумовленого терміну і пункт прийняття постачання в названому місці призначення, належним чином сповістити про це продавця.
А.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення Продавець зобов'язаний надати покупцю за свій рахунок деливери-ордер і звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, доказ про перевезення внутрішнім водяним транспортом, повітряну накладну, накладну залізничного чи автодорожнього повідомлення чи накладну змішаного перевезення), що можуть знадобитися покупцю для прийняття постачання товару у відповідності зі статтями А.4./Б.4. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).Б.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення Покупець зобов'язаний прийняти необхідний деливери-ордер чи транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.
А.9. Перевірка - упакування - маркірування Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упакування (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі звичайно прийнято поставляти обумовлений контрактом товар без упакування), необхідну для постачання товару. Упакування повинне бути маркіроване належним чином.Б.9. Огляд товару Покупець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з передзавантажуючим оглядом товару за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.
А.10. Інші обов'язки Продавець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті Б.10., а також відшкодувати усі витрати покупця, понесені останнім унаслідок надання йому допомоги. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.Б.10. Інші обов'язки Покупець зобов'язаний на прохання продавця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, видаваних чи переданих у країні імпорту, що можуть знадобитися продавцю для надання товару в такий спосіб у розпорядження покупця.
 
windy Polska Izamet